Fender Japanese Hybrid Strat MN indigo

Fender

Fender Japanese Hybrid Strat MN indigo
£959.00
In Stock